ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမွ KG တန္း ကေလးငယ္နွစ္ဦး ေက်ာင္းထုတ္ခံရျခင္း

31 Likes Comment

မနၱေလးျမို့ VEC ပညာ့ရိပ္သာ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမွ KG တန္း ကေလးငယ္ နွစ္ဦးအေပါ္စည္းလြတ္ေဘာင္လြတ္စာနာမွုကင္းမဲ့စြာေက်ာင္းထုတ္ပစ္ျခင္း

အမွတ္ (ဘီ – ၄ ) ရတနာပုံလမ္း – ၆၅ လမ္းနွင့္ ၆၅ လမ္းျကား- ျမို႔သစ္(၁) ခ်မ္းျမသာစည္ျမို့နယ္ မနၱေလးျမို့ တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ VEC ပညာ့ရိပ္သာကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ က်ြန္မ သားေလး ေမာင္အားမာန္ေသြးကို KG တန္းတက္ေရာက္နိုင္ရန္အတြက္ (13.1.2018)ရက္ေန့မွာ ေရးေျဖနွင္႔နွုတ္ေျဖ ဝင္ခြင့္ ေျဖဆိုခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္တဲ့အတြက္ေျကာင့္ ျကိုတင္ေငြ ၃သိန္း ေက်ာင္းသို့ေပးသြင္းခဲ့ပါတယ္။ (6.3.2018)ရက္ေန့တြင္ ၅သိန္း ထပ္မံသြင္းရျပီး စုစုေပါင္း တစ္နွစ္စာ ေက်ာင္းစရိတ္ ၈သိန္း(800000က်ပ္) အား အျပီးေပးသြင္းခဲ့ပါတယ္။

(4.6.2018)ရက္ေန့မွာ ေက်ာင္းစတက္ျပီး အတန္းပိုင္ဆရာမအပါအဝင္ နွင့္ ျကီးျကပ္အုပ္ခ်ုပ္သူ ေဒါ္ျကင္ျကင္ျမ ကိုပါ ေတြ႔ဆုံ၍ သားသား၏ G6PD ခ်ိုတဲ့မွုနွင့္ပတ္သက္သည့္ မတည့္ေသာအစားအစာ နွင့္ မတည့္ေတာ့ေဆးဝါးမ်ားအား ေျပာျပ၍ အပ္နွံခဲ့ပါတယ္။

KG တန္းတြင္ေမာင္အားမာန္ေသြးအပါအဝင္ ေမာင္ျပည့္ဘုန္းခန္႔ ဆိုေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးမွာလဲ ထိုကဲ့သို့ G6PD (အင္ဇိုင္း) ခ်ို့တဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ ၄င္းရဲ႔မိဘမ်ားမွာလည္း ဆရာမမ်ားအား အပ္နွံခဲ့ျကပါတယ္။ အပ္နွံရာတြင္ ေက်ာင္းမွ ေက်ြးေသာ မုန့္မ်ားတြင္ ကေလးမ်ား မတည့္ေသာ မုန့္မ်ားျဖစ္ပါက မေက်ြးရန္နွင့္ ပရုပ္လုံး ပရုပ္ဆီ ေတာင္ျကီးပဲ ႏွင့္ ဆိုးေဆးပါေသာ အစားအေသာက္မ်ား မတည့္ေျကာင္း ေျပာျကားအပ္နွံခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုခုဆိုလ်ွင္ ေက်ာင္းမွတာဝန္ယူရမည္ဟူေသာ စကားမ်ားကို ေက်ာင္းသား၂ေယာက္၏ မိဘမ်ားမွ ေျပာျကားခဲ့ျခင္း(လုံးဝ)မရွိခဲ့ပါ။ ကေလးမ်ားမွာလည္း သိတတ္စအရြယ္ကတည္းက အုပ္ထိန္းသူမ်ားရဲ႔ သြန္သင္ေျပာျကားမွုေျကာင့္ မိမိနွင့္မတည့္ေသာ အစားအစာ မ်ား ေဆးဝါးမ်ားကို သိရွိနားလည္ထားျကသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္း အပ္နွံခ်ိန္ကစ၍ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ ပညာသင္ျကားေနသည္အထိ ဘာျပသနာ တစ္စုံတစ္ရာမ်ွ မရွိပါပဲ ေက်ာင္းတက္ရက္ တစ္ပါတ္တက္ျပီး (11.6.2018)ရက္ေန့မနက္တြင္ ေက်ာင္းသား အုပ္ထိန္းသူ မိဘမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆုံ၍ေျပာစရာရွိေျကာင္း ထိုေက်ာင္းမွတာဝန္ရွိဆရာမတစ္ေယာက္က ဖုန္းဆက္ေခါ္၍ ေမာင္အားမာန္ေသြး၏ အဘြားျဖစ္သူ မွာသြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ရပါတယ္။ က်ြန္မကေတာ့ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျဖစ္သည့္အတြက္ မသြားေရာက္နိုင္ပဲ အဘြားျဖစ္သူသာ သြားေရာက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေမာင္ျပည့္ဘုန္းခန့္၏ မိခင္ နွင့္ ေမာင္အားမာန္ေသြး၏ အဘြားျဖစ္သူအား KG အတန္းပိုင္ဆရာမ နွင့္ ေက်ာင္းျကီးျကပ္အုပ္ခ်ုပ္သူ ေဒါ္ျကင္ျကင္ျမ မွ ေက်ာင္းသား၂ဦးျဖစ္တဲ့ ေမာင္အားမာန္ေသြး နွင့္ ေမာင္ျပည့္ဘုန္းခန့္ တို့အား VEC ေက်ာင္းမွ ဆက္လက္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ခြင့္ မျပုနိုင္ေတာ့ေျကာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမျကီး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ G6PD အင္ဇိုင္း ခ်ို့တဲ့မွုေျကာင့္ တာဝန္မယူနိုင္၍ ၄င္းတို့ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္လိုက္ေျကာင္း ေျပာ၍ ေက်ာင္း စရိတ္ေပးသြင္းထားေသာ ေငြ၈သိန္း အားျပန္လည္ေပး၍လက္မွတ္ထိုးခိုင္းကာ ကေလးပါခဲ့လ်ွင္ ယခုပင္ ျပန္လည္ အိမ္သို့ေခါ္သြားပါရန္ ေျပာျကားခဲ့ပါတယ္။


က်ြန္မထံ အဘြားျဖစ္သူက ေန့လည္ပိုင္းတြင္ ဖုန္းဆက္၍ အက်ိုးအေျကာင္းေျပာျပမွသာ ရုံးတြင္ ေန့တစ္ဝက္ခြင့္တိုင္၍ ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။
ထို့ေနာက္ က်ြန္မ နွင့္ ေမာင္ျပည့္ဘုန္းခန့္ရဲ႔မိခင္ ေဒါ္နြယ္နြယ္ဦးတို့ VEC ပညာ့ရိပ္သာ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းသြား ထပ္မံသြားေရာက္၍ KG အတန္းပိုင္ နွင့္ ေက်ာင္းျကီးျကပ္အုပ္ခ်ုပ္သူ ေဒါ္ျကင္ျကင္ျမ တို့အားေတြ႔ဆုံခဲ့ျပီး ေက်ာင္းအပ္နွံစဥ္ကတည္းက ေျပာျပရွင္းျပခဲ့ျပီးသည့္အတိုင္း G6PD ခ်ို့တဲ့ျခင္းမွာ ကူးစက္ေရာဂါမဟုတ္ေျကာင္း မတည့္ေသာ အစားအေသာက္ ေဆးဝါးမ်ားကိုေရွာင္ရန္သာလိုေျကာင္း ထိုသို့ လူသားျခင္းမစာနာစြာ ခြဲျခားဆက္ဆံမွု မျပုျကပါရန္နွင့္ ထိုသို့ G6PD ခ်ို့တဲ့မွုတစ္ခုတည္းေသာ အေျကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေက်ာင္းထုတ္ပယ္ျခင္းသည္ ကေလးငယ္မ်ားရဲ႔ နုနယ္ေသာ စိတ္ဓါတ္မ်ားကိုရိုက္ခ်ိုး သကဲ့သို့ ျဖစ္ေနေျကာင္း ။ ထို့ေျကာင့္ စာနာေထာက္ထား ေသာအားျဖင့္ ေက်ာင္းမထုတ္ပယ္ရန္ ထပ္မံေတာင္းပန္ျခင္းအား ထို ေက်ာင္းဘက္မွ ျငင္းပယ္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ က်ြန္မတို့ မိဘနွစ္ဦးမွာ တျခားေက်ာင္းသို့ ခုခ်ိန္ သြားေရာက္အပ္နွံရန္ အခက္အခဲရွိေျကာင္း နွင့္ ထိုသို့ေက်ာင္းထုတ္ျခင္းမွာ ကေလးငယ္မ်ား၏ အက်င့္စာရိတၱပိုင္း နွင့္မသက္ဆိုင္ဘဲ G6PD အင္ဇိုင္းခ်ို့တဲ့မွု အေျကာင္းအရာတစ္ခုတည္းအတြက္သာ ထုတ္ပယ္ခဲ့ေျကာင္း ေထာက္ခံစာ ေရးေပးပါရန္ ေတာင္းခံခဲ့ျကပါတယ္။
(G6PD ခ်ို့တဲ့မွုနွင့္ပတ္သက္ေသာ အေျကာင္းအရာမ်ားနွင့္ ေက်ာင္းထုတ္ခံရျခင္းအေျကာင္းအရာမ်ားကို ေအာက္ပါေဖာ္ျပထားေသာ Photo မ်ားတြင္ ဆက္လက္ျကည့္ရွုနိုင္ပါတယ္ရွင့္)

က်ြန္မတို့မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ေမးခ်င္ပါတယ္ အခုလို G6PD အင္ဇိုင္းခ်ို့တဲ့ ေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို အခုလို ရက္စက္စြာ ခြဲျခားဆက္ဆံမွု ေျကာင့္ သူတို့ေလးေတြ မွာ ပညာသင္ျကားခြင့္ တကယ္ပဲ မရွိေတာ့ဘူးလား။
ေက်ာင္း စစတက္တဲ့နွစ္မွာပဲ ခုလို ေက်ာင္းက တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းကမ္း ျပဌာန္းခ်က္မ်ား နွင့္ ပါဝင္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေသာ G6PD ခ်ို့တဲ့မွု တစ္ခုတည္း ေျကာင့္ ေက်ာင္းထုတ္ခံလိုက္ရတဲ့ ကေလးငယ္တို့ရဲ႔ ဘဝအစ အမဲစက္ျကီးကို က်ြန္မတို့မိဘေတြ ဘယ္ေလာက္ထိ ဝမ္းနည္းရင္က်ိုးမရ ခံစားရတာကို သူတို့ မစာနာတတ္ျကဘူးလား။

ကေလးငယ္ေတြရဲ႔ ေမြးရာပါ လူ့အခြင့္အေရးဆိုတာကို ဘယ္မွာ သြားထားရပါ့မလဲ။
အခုခ်ိန္ထိ သားသားတို့ကို ေက်ာင္းမပို့တာ ဘာလို့လဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို က်ြန္မတို့မိဘေတြ အေျဖမေပးနိုင္ခဲ့ေသးပါဘူး။
က်ြန္မတို့ ကေလးေတြမွမဟုတ္ပါဘူး ေနာက္ထပ္ ခုလိုကေလးငယ္ေတြ လူ့အခြင့္အေရးဆုံးရွုံးစြာ ခြဲျခား ပစ္ပယ္ျခင္း ထပ္မံမခံစားျကရေလေအာင္ သက္ဆိုင္ရာ လူျကီးမင္းမ်ားမွ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆုံးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမွုကို ေမ်ွာ္လင့္မိပါတယ္ရွင့္။

Credit – Nang Nwe Ni Soe

==========

Unicode

မန္တလေးမြို့ VEC ပညာ့ရိပ်သာ ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမှ KG တန်း ကလေးငယ် နှစ်ဦးအပေါ်စည်းလွတ်ဘောင်လွတ်စာနာမှုကင်းမဲ့စွာကျောင်းထုတ်ပစ်ခြင်း

အမှတ် (ဘီ – ၄ ) ရတနာပုံလမ်း – ၆၅ လမ်းနှင့် ၆၅ လမ်းကြား- မြို့သစ်(၁) ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မန္တလေးမြို့ တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော VEC ပညာ့ရိပ်သာကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမှာ ကျွန်မ သားလေး မောင်အားမာန်သွေးကို KG တန်းတက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် (13.1.2018)ရက်နေ့မှာ ရေးဖြေနှင့်နှုတ်ဖြေ ဝင်ခွင့် ဖြေဆိုခဲ့ရာ အောင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကြိုတင်ငွေ ၃သိန်း ကျောင်းသို့ပေးသွင်းခဲ့ပါတယ်။ (6.3.2018)ရက်နေ့တွင် ၅သိန်း ထပ်မံသွင်းရပြီး စုစုပေါင်း တစ်နှစ်စာ ကျောင်းစရိတ် ၈သိန်း(800000ကျပ်) အား အပြီးပေးသွင်းခဲ့ပါတယ်။

(4.6.2018)ရက်နေ့မှာ ကျောင်းစတက်ပြီး အတန်းပိုင်ဆရာမအပါအဝင် နှင့် ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်သူ ဒေါ်ကြင်ကြင်မြ ကိုပါ တွေ့ဆုံ၍ သားသား၏ G6PD ချိုတဲ့မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် မတည့်သောအစားအစာ နှင့် မတည့်တော့ဆေးဝါးများအား ပြောပြ၍ အပ်နှံခဲ့ပါတယ်။

KG တန်းတွင်မောင်အားမာန်သွေးအပါအဝင် မောင်ပြည့်ဘုန်းခန့် ဆိုသော ကျောင်းသားတစ်ဦးမှာလဲ ထိုကဲ့သို့ G6PD (အင်ဇိုင်း) ချို့တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူ ၎င်းရဲ့မိဘများမှာလည်း ဆရာမများအား အပ်နှံခဲ့ကြပါတယ်။ အပ်နှံရာတွင် ကျောင်းမှ ကျွေးသော မုန့်များတွင် ကလေးများ မတည့်သော မုန့်များဖြစ်ပါက မကျွေးရန်နှင့် ပရုပ်လုံး ပရုပ်ဆီ တောင်ကြီးပဲ နှင့် ဆိုးဆေးပါသော အစားအသောက်များ မတည့်ကြောင်း ပြောကြားအပ်နှံခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုခုဆိုလျှင် ကျောင်းမှတာဝန်ယူရမည်ဟူသော စကားများကို ကျောင်းသား၂ယောက်၏ မိဘများမှ ပြောကြားခဲ့ခြင်း(လုံးဝ)မရှိခဲ့ပါ။ ကလေးများမှာလည်း သိတတ်စအရွယ်ကတည်းက အုပ်ထိန်းသူများရဲ့ သွန်သင်ပြောကြားမှုကြောင့် မိမိနှင့်မတည့်သော အစားအစာ များ ဆေးဝါးများကို သိရှိနားလည်ထားကြသူများဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်း အပ်နှံချိန်ကစ၍ ကျောင်းတက်ရောက် ပညာသင်ကြားနေသည်အထိ ဘာပြသနာ တစ်စုံတစ်ရာမျှ မရှိပါပဲ ကျောင်းတက်ရက် တစ်ပါတ်တက်ပြီး (11.6.2018)ရက်နေ့မနက်တွင် ကျောင်းသား အုပ်ထိန်းသူ မိဘများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ပြောစရာရှိကြောင်း ထိုကျောင်းမှတာဝန်ရှိဆရာမတစ်ယောက်က ဖုန်းဆက်ခေါ်၍ မောင်အားမာန်သွေး၏ အဘွားဖြစ်သူ မှာသွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်သည့်အတွက် မသွားရောက်နိုင်ပဲ အဘွားဖြစ်သူသာ သွားရောက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

မောင်ပြည့်ဘုန်းခန့်၏ မိခင် နှင့် မောင်အားမာန်သွေး၏ အဘွားဖြစ်သူအား KG အတန်းပိုင်ဆရာမ နှင့် ကျောင်းကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်သူ ဒေါ်ကြင်ကြင်မြ မှ ကျောင်းသား၂ဦးဖြစ်တဲ့ မောင်အားမာန်သွေး နှင့် မောင်ပြည့်ဘုန်းခန့် တို့အား VEC ကျောင်းမှ ဆက်လက် ကျောင်းတက်ရောက်ခွင့် မပြုနိုင်တော့ကြောင်း ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ကလေးငယ်များတွင် G6PD အင်ဇိုင်း ချို့တဲ့မှုကြောင့် တာဝန်မယူနိုင်၍ ၎င်းတို့ကျောင်းမှ ထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်း ပြော၍ ကျောင်း စရိတ်ပေးသွင်းထားသော ငွေ၈သိန်း အားပြန်လည်ပေး၍လက်မှတ်ထိုးခိုင်းကာ ကလေးပါခဲ့လျှင် ယခုပင် ပြန်လည် အိမ်သို့ခေါ်သွားပါရန် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မထံ အဘွားဖြစ်သူက နေ့လည်ပိုင်းတွင် ဖုန်းဆက်၍ အကျိုးအကြောင်းပြောပြမှသာ ရုံးတွင် နေ့တစ်ဝက်ခွင့်တိုင်၍ ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက် ကျွန်မ နှင့် မောင်ပြည့်ဘုန်းခန့်ရဲ့မိခင် ဒေါ်နွယ်နွယ်ဦးတို့ VEC ပညာ့ရိပ်သာ ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းသွား ထပ်မံသွားရောက်၍ KG အတန်းပိုင် နှင့် ကျောင်းကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်သူ ဒေါ်ကြင်ကြင်မြ တို့အားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ကျောင်းအပ်နှံစဉ်ကတည်းက ပြောပြရှင်းပြခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း G6PD ချို့တဲ့ခြင်းမှာ ကူးစက်ရောဂါမဟုတ်ကြောင်း မတည့်သော အစားအသောက် ဆေးဝါးများကိုရှောင်ရန်သာလိုကြောင်း ထိုသို့ လူသားခြင်းမစာနာစွာ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု မပြုကြပါရန်နှင့် ထိုသို့ G6PD ချို့တဲ့မှုတစ်ခုတည်းသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ကျောင်းထုတ်ပယ်ခြင်းသည် ကလေးငယ်များရဲ့ နုနယ်သော စိတ်ဓါတ်များကိုရိုက်ချိုး သကဲ့သို့ ဖြစ်နေကြောင်း ။ ထို့ကြောင့် စာနာထောက်ထား သောအားဖြင့် ကျောင်းမထုတ်ပယ်ရန် ထပ်မံတောင်းပန်ခြင်းအား ထို ကျောင်းဘက်မှ ငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။

နောက်ဆုံးမှာတော့ ကျွန်မတို့ မိဘနှစ်ဦးမှာ တခြားကျောင်းသို့ ခုချိန် သွားရောက်အပ်နှံရန် အခက်အခဲရှိကြောင်း နှင့် ထိုသို့ကျောင်းထုတ်ခြင်းမှာ ကလေးငယ်များ၏ အကျင့်စာရိတ္တပိုင်း နှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ G6PD အင်ဇိုင်းချို့တဲ့မှု အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းအတွက်သာ ထုတ်ပယ်ခဲ့ကြောင်း ထောက်ခံစာ ရေးပေးပါရန် တောင်းခံခဲ့ကြပါတယ်။
(G6PD ချို့တဲ့မှုနှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများနှင့် ကျောင်းထုတ်ခံရခြင်းအကြောင်းအရာများကို အောက်ပါဖော်ပြထားသော Photo များတွင် ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင့်)

ကျွန်မတို့မိဘများအနေဖြင့် မေးချင်ပါတယ် အခုလို G6PD အင်ဇိုင်းချို့တဲ့ သော ကလေးငယ်များကို အခုလို ရက်စက်စွာ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ကြောင့် သူတို့လေးတွေ မှာ ပညာသင်ကြားခွင့် တကယ်ပဲ မရှိတော့ဘူးလား။
ကျောင်း စစတက်တဲ့နှစ်မှာပဲ ခုလို ကျောင်းက တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားသော စည်းကမ်း ပြဌာန်းချက်များ နှင့် ပါဝင်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသော G6PD ချို့တဲ့မှု တစ်ခုတည်း ကြောင့် ကျောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ကလေးငယ်တို့ရဲ့ ဘဝအစ အမဲစက်ကြီးကို ကျွန်မတို့မိဘတွေ ဘယ်လောက်ထိ ဝမ်းနည်းရင်ကျိုးမရ ခံစားရတာကို သူတို့ မစာနာတတ်ကြဘူးလား။

ကလေးငယ်တွေရဲ့ မွေးရာပါ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာကို ဘယ်မှာ သွားထားရပါ့မလဲ။
အခုချိန်ထိ သားသားတို့ကို ကျောင်းမပို့တာ ဘာလို့လဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ကျွန်မတို့မိဘတွေ အဖြေမပေးနိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။
ကျွန်မတို့ ကလေးတွေမှမဟုတ်ပါဘူး နောက်ထပ် ခုလိုကလေးငယ်တွေ လူ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးစွာ ခွဲခြား ပစ်ပယ်ခြင်း ထပ်မံမခံစားကြရလေအောင် သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးမင်းများမှ ထိထိရောက်ရောက် ဆုံးဖြတ် ဆောင်ရွက်ပေးမှုကို မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင့်။

Credit – Nang Nwe Ni Soe

You might like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *