MASIGNALPHA101

သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး အထူးဓမၼသဘင္တရားပြဲ က်င္းပခြင့္ပိတ္ခံရ

သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး အထူးဓမၼသဘင္တရားပြဲ က်င္းပခြင့္ပိတ္ခံရ
Sunday, April 8, 2018


ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တာ၀န္ရိွသူမ်ား အၿမန္ဆုံးေၿဖရွင္းဖုိ.လုိအပ္ပါၿပီ
============================================
သီတဂူသေဘာထားထုတ္ၿပန္
======================
သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္———————————————–

ရက္စြဲ။ ။ ၁၃၇၉ ခု၊ ေႏွာင္းတံခူးလျပည့္ေက်ာ္ (၇)၊
၂၀၁၈ ခု၊ ဧျပီ ၇ ရက္၊ စေနေန႔

၁။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ေလွာ္ကားေက်းရြာ,
တရားပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕သည္ ေလွာ္ကား ေက်းရြာအုပ္စု
အထက (၂) ေက်ာင္းအားကစားကြင္းတြင္ (၆- ၄- ၂၀၁၈) ေန႔၊
ည ၇:၃၀ အခ်ိန္၌ သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီး၏ အာယုဒါနေဆး
အလႉေတာ္ သီတဂူ အထူးဓမၼသဘင္ က်င္းပခြင့္ကို ေလွာ္ကား
ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံ ေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ေလွာ္ကားေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက အာယုဒါနေဆးအလႉ
သီတဂူ တရားပြဲ က်င္းပမည့္ ေနရာသည္ ပညာေရး႒ာန၏
စာသင္ေက်ာင္း ေျမေနရာ ျဖစ္သျဖင့္ ခြင့္ျပဳ၍ မရႏိုင္ေၾကာင္းကို
တရားပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ထံသို႔ (၄-၄-၂၀၁၈) ေန႔က
“အေၾကာင္းျပန္စာ” ပို႔ခဲ့ပါသည္။ ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏
အမိန္႔သည္ ျမိဳ႕နယ္/ခရုိင္/ ျပည္နယ္/ တုိင္း/ ႏုိ္င္ငံေတာ္၏ အမိန္႔ပင္
ၿဖစ္ပါသည္။

၂။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ ေရးအဖြဲ႕က ယင္းအမိန္႔ကို
လိုက္နာေသာအားျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္း ေျမေနရာတြင္ သီတဂူ
အထူးဓမၼသဘင္ကို မက်င္းပေတာ့ဘဲ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါသည္။
သီတဂူတရားပြဲ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရသျဖင့္ တပည့္ ဒကာ, ဒကာမမ်ားမွာ
စိတ္ႏွလုံး ထိခိုက္ၿပီး ဝမ္းနည္းပက္လက္ ျဖစ္ခဲ့ၾကရ ပါသည္။

၎သတင္းကို ၾကားသိၾကသည့္ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူ တခ်ိဳ႕မွာ
အထူးေၾကကြဲ ဝမ္းနည္းခဲ့ၾကသလို သာသနာ့ဦးေသွ်ာင္ ဆရာေတာ္ႀကီး
မ်ားသည္လည္း အနာဂတ္သာသနာအတြက္ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ၾက
ရပါသည္။

၃။ ပုဂံ, ျမင္းစုိင္း, စစ္ကုိင္း ပင္းယ၊ အင္း၀ ကုန္းေဘာင္၊ ရတနာပုံ
ၿမန္မာ့သမုိင္း ေခတ္အဆက္ဆက္ ဗုဒၶဘာသာသည္ မင္းႏွင့္တကြ
တုိင္းသူျပည္သား လူအမ်ား ကုိးကြယ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘာသာ
သာသနာ ျဖစ္ခ့ဲသည္။

ယခုလက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၃၆၁ တြင္လည္း
“ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႏုိင္ငံသား
အမ်ားဆုံး ကုိးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္
ဘာသာသာ သာသနာျဖစ္သည္’’ ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။

၄။ ၁၉၄၈ ခု၊ လြတ္လပ္ေရးရျပီးခ်ိန္ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီ အစုိးရေခတ္
၌လည္း ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား ဗလငါးတန္ ဖြံ႔ျဖိဳးရန္အလုိ႔ငွါ
ၿမတ္ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမၾသ၀ါဒမ်ားကို သင္ၾကားေပးဖုိ႔အတြက္ ဗုဒၶဘာသာ
သင္ခန္းစာ စီစဥ္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

ထုိအဖြဲ႔တြင္ ဆရာေတာ္ၾကီးေလးပါးက ၾသ၀ါဒါစရိယအျဖစ္၎၊
လႊတ္ေတာ္ တရား၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေမာင္က ဥကၠ႒အျဖစ္၎၊ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ
စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ဗုဒၶဘာသာ
သင္ခန္းစာကို အတန္းအား ေလ်ာ္စြာ သင္ၾကားေပးခဲ့သည့္ သမုိင္း
သက္ေသ အခုိင္အမာ ရွိခဲ့ပါသည္။

၅။ ယခုအခ်ိန္မွာ အစုိးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ ေက်ာင္းပိတ္ထားေသာ
အခ်ိန္ျဖစ္၍ ညတရားပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားႏွင့္
ဆရာ ဆရာမတုိ႔အား မည္သည့္အေႏွာက္အယွက္မွ မရွိႏုိင္ပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း
နီးပါး ရွိေန႐ုံမက ဗုဒၶဘာသာ ျပည္သူအမ်ားစု ေရြးေကာက္
တင္ေျမွာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔အစုိးရသည္ အမ်ားျပည္သူ၏ ဆႏၵကို
မလြဲမေသြ လုိက္နာရမည္မွာ ဒီမုိကေရစီစနစ္၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း
ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ဗုဒၶဘာသာျပည္သူအမ်ားစု ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္
ထားေသာ ျပည္သူ႔အစုိးရ ျဖစ္ပါလ်က္ အမ်ားအက်ိဳးျပဳ အာယုဒါန
ေဆးအလွဴ သီတဂူတရားပြဲ က်င္းပသည့္ေနရာကို ကန္႔ကြက္္ျခင္းသည္
မသင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သေဘာထား
ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလုိက္သည္။

ေဒါက္တာ အရွင္ပေညာဘာသ (၀၉ ၄၂၀၀၆၂၂၂၇)
ေဒါက္တာ အရွင္ကိတၱိဗလ (၀၉ ၂၀၂၄၂၀၁)
ေဒါက္တာ အရွင္ေကာ၀ိဒသိရီ (၀၉ ၇၇၇၁၃၁၃၁၄)
ေဒါက္တာ အရွင္ဣႏၵာစရိယ (၀၉ ၂၅၀၂၂၄၄၅၅)
သီတဂူၾကယ္တစ္ပြင့္ အရွင္ပညာနႏၵ (၀၉၂၀၁၁၁၅၃)
သီတဂူ အရွင္ေဒ၀ိႏၵာဘိ၀ံသ (၀၉၂၀၆၄၉၄၄)
ေဒါက္တာ အရွင္သီဟဉာဏာဘိ၀ံသ (၀၉၇၈၅၅၅၂၇၉၁)
သီတဂူ အရွင္တိကၡသာရ (၀၉၄၂၈၂၁၁၉၅၂)

Via kyaw swar myint